Simona Majhenič

Simona Majhenič je tolmačka za angleški in nemški jezik ter asistentka na Oddelku za prevodoslovje Univerze v Mariboru. V Laboratoriju za digitalno procesiranje signalov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je zaposlena kot raziskovalka, kjer se ukvarja z jezikovnimi tehnologijami, s poudarkom na govornih tehnologijah. Njena raziskovalna področja vključujejo simultano tolmačenje, pragmatiko, prozodijo govora ter nejezikovno komunikacijo.

15 Objavljeni prispevki | Follow: