O portalu

Portal Jezikovni poklici želi na enem mestu predstaviti značilnosti in delo posameznih jezikovnih poklicev in njihovih poklicnih združenj v Sloveniji. Skozi različne prispevke in primere dobrih praks ozavešča javnost o njihovem delu in vlogi v slovenski družbi.

Mednarodna standardna serijska številka portala Jezikovni poklici je ISSN 2738-3989.

Med jezikovne poklice prištevamo lektorje, jezikovne svetovalce, književne prevajalce, znanstveno-tehnične prevajalce, prevajalce avdio-vizualnih vsebin, konferenčne tolmače, sodne tolmače, tolmače znakovnega jezika, terminologe, terminografe, leksikologe in leksikografe ter druge jezikoslovne poklice (poklicna skupina 2643 po SKP-08). Strokovnjaki v teh poklicih danes v Sloveniji večinoma delujejo samostojno, mnogi pa so dejavni na več jezikovnih področjih. Gre za poklice in storitve, s katerimi se prej ali slej sreča vsak državljan. A v poplavi promocijskih besedil velikih ponudnikov storitev samostojni strokovnjaki ne dobijo prave prepoznavnosti in vidnosti, zlasti na spletu. To je pokazala tudi Bela knjiga o prevajanju 2018: premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji in njeni izsledki, ki so služili kot povod in izhodišče za oblikovanje portala.

V tej luči portal dopolnjuje delo poklicnih združenj, saj omogoča vsem, ki opravljajo te poklice, da predstavijo svoje delo, njegove posebnosti in dobre prakse. Ponuja tudi koristne povezave in informacije o usposabljanjih, ki so z vidika strokovnega napredovanja danes nujna za vse poklice.

Portal jezikovnih poklicev v Sloveniji je nastal kot projekt v okviru programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (2016–2020) Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada Evropske unije.

Uredniški odbor: Manca Uršič, Sara Sever, dr. Jana Zidar Forte

Kontakt: info@jezikovni-poklici.si 

English version

 


Cilj študentskega projekta je bil postaviti skupni portal, ki bi skozi poljudne in zanimive prispevke javnosti približal jezikovne poklice v Sloveniji, in hkrati študente pobliže seznaniti in povezati z jezikovnopoklicno skupnostjo in društvi, ki delujejo na tem področju. Sodelujoči študentje so pripravili tudi posebne smernice za pisanje in objavljanje prispevkov v skladu s sodobnimi načini spletnega komuniciranja, da bodo izvajalci v jezikovnih poklicih tudi po koncu projekta portal lahko uporabljali za večjo prepoznavnost in kot prostor za izmenjavo dobrih praks.

V štirimesečnem projektu so sodelovali študentje šestih različnih študijskih smeri dveh fakultet Univerze v Ljubljani – Filozofske fakultete in Fakultete za računalništvo. Pod vodstvom pedagoške in strokovne mentorice so udeleženci projekta pri pripravi portala združili različna znanja in pridobili praktične izkušnje na svojem strokovnem področju, od zasnove in postavitve spletne platforme do priprave – od ideje do objave na spletu, lekture in v manjši meri prevoda kratkih informativnih člankov, hkrati pa so se poglobili tudi v slogovne postopke priprave besedil v odnosu do tega medija in sodobne metode spletnega trženja. Pobliže so se seznanili s poklicno skupnostjo v jezikovnih poklicih, kar jim bo gotovo koristilo tudi na njihovi poklicni poti po zaključku študija.

Projekt poteka pod okriljem Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije in Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sodelujoči v projektu:

Sara Sever, prvostopenjski program Medjezikovno posredovanje FF UL

Laura Weingerl, prvostopenjski program Medjezikovno posredovanje FF UL

Manja Stašuk, drugostopenjski program Prevajalstvo FF UL

Manca Uršič, prvostopenjski program Slovenistika FF UL

Lea Bracovič, drugostopenjski pedagoški program Slovenistika FF UL

Katja Strgar, drugostopenjski pedagoški program Slovenistika FF UL

Marko Gustinčič, visokošolski program Računalništvo in informatika FR UL

Nino Šuligoj, visokošolski program Računalništvo in informatika FR UL

Strokovna mentorica: asist. dr. Jana Zidar Forte, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije

Pedagoška mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Strokovna sodelavka: Urška Gruden, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani