Študij

Jezikovni poklici v Sloveniji z izjemo tolmača za slovenski znakovni jezik in sodnega tolmača zaenkrat niso regulirani, vendar različne fakultete na vseh slovenskih univerzah omogočajo študij na več stopnjah in področjih, ki odpirajo vrata v jezikovne poklice. Poleg rednega univerzitetnega izobraževanja pa različna društva organizirajo še stalno strokovno usposabljanje o bolj specializiranih in usmerjenih temah. V nadaljevanju predstavljamo osnovne možnosti za vse, ki vas zanima prevajalski študij. Seznam bomo postopoma posodabljali tudi glede slovenističnega študija in študija jezikoslovnih smeri.

Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Na BA stopnji sta trenutno dva programa, Medjezikovno posredovanje, ki se izteka, in Prevajalstvo, kakor se po novem imenuje program. Jezikovne kombinacije so tri: slovenščina-angleščina-nemščina (40 mest), slovenščina-angleščina-francoščina (25 mest) in slovenščina-angleščina-italijanščina (15 mest). Prevajalstvo je možno študirati le redno, študij poteka v obliki predavanj in seminarjev in je precej zahteven z ogromno sprotnega dela. Na magistrski stopnji oddelek lahko študentje izbirajo med študijem prevajanja (20 mest na jezikovno kombinacijo) in tolmačenja. Nudi tudi dve skupni diplomi, in sicer Prevajanje: Pariz (MA) INALCO, Pariz (MA) ISIT in Prevajanje Gradec (MA). Program je včlanjen v mednarodna združenja CIUTI, EMCI in EMT. Možne so tudi številne izmenjave Erasmus. Klik na intervju.

Oddelek za prevodoslovje, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Na prvi stopnji se izvajata študijska programa Prevajalske študije – angleščina (30 mest) in Prevajalske študije – nemščina (20 mest). Študij traja tri leta in je dvopredmetni, kar pomeni, da študenti prevajalsko smer vežejo s še enim nepedagoškim programom. Študij na drugi stopnji je enopredmetni in traja dve leti, zanj je razpisanih 18 mest. Drugostopenjski program je akreditiran za angleščino, nemščino, hrvaščino in madžarščino. Študenti, ki zaključijo drugo stopnjo, prejmejo naziv magister oz. magistrica prevajalstva. Izreden študij ni možen na nobeni stopnji. V sklopu študija so študentom omogočene izmenjave (Erasmus, CEEPUS), sodelovanje na številnih projektih in strokovne ekskurzije na institucije Evropske unije. Klik na intervju.

Oddelek za uporabno jezikoslovje, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Na prvi stopnji je na voljo študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje, ki študente usposablja za delo v medkulturni komunikaciji in sicer v angleškem, francoskem in italijanskem jeziku. Na prvostopenjskem programu je razpisanih 25 mest, letos pa je poleg smeri angleščina-francoščina in angleščina-italijanščina bila prvič na voljo smer angleščina-slovenščina. Oddelek nudi drugostopenjski program Jezikovno posredovanje in prevajanje, ki je razdeljen na dve smeri: angleščina-francoščina in angleščina-italijanščina. Študenti lahko izbirajo med tremi moduli: poslovnim, leposlovnim in pravnim. Študij je bolj specializiran, saj se osredotoči predvsem na prevajanje, zato se vsako leto vpiše do 10 študentov. Študenti Oddelka za uporabno jezikoslovje imajo obvezno prakso v tujini, poleg tega pa se lahko udeležijo tudi Erasmus izmenjav. Med študijem se tako seznanijo z delom na terenu, pridobijo konkretne delovne izkušnje in spoznajo sodobne digitalne prakse. Klik na intervju.

English version