Društva

Katera združenja in društva prevajalcev, tolmačev, lektorjev in drugih jezikovnih poklicev v Sloveniji skrbijo za ugled, razvoj in stalno strokovno usposabljanje predstavnikov jezikovnih poklicev?

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (DPTS)

DPTS je strokovna organizacija, ki od leta 2014 združuje poklicne prevajalce, sodne tolmače in tolmače. Ker med člani prevladujejo sodni tolmači, deluje v sklopu društva tudi Sekcija sodnih tolmačev. Klik na daljši prispevek o DPTS.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP)

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je bilo ustanovljeno leta 1953, vendar je bilo takrat znano kot Društvo prevajalcev Slovenije. Je član Evropskega sveta združenj književnih prevajalcev, njegove glavne naloge pa so združevanje prevajalcev umetniških in humanističnih besedil, zagotavljanje kakovostnega prevajalskega dela in varovanje pravic prevajalcev. Klik na daljši prispevek o DKPS.

Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev Slovenije (DSFTP)

DSFTP je bilo ustanovljeno leta 2011, od leta 2017 pa je tudi član Evropskega združenja prevajalcev avdiovizualnih vsebin AVTE (AudioVisual Translators Europe). Združuje prevajalce avdiovizualnih vsebin, torej podnaslovne prevajalce in prevajalce sinhroniziranih oddaj. Klik na daljši prispevek o DSFTP.

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS)

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije je strokovno združenje, ki deluje od leta 1960. Od leta 1993 je DZTPS redni član Mednarodnega združenja prevajalcev (FIT), v prizadevanjih za ureditev položaja in statusa jezikovnih poklicev pa sodeluje tudi s sorodnimi slovenskimi društvi. Klik na daljši prispevek o DZTPS.

Lektorsko društvo Slovenije (LdS)

Lektorsko društvo Slovenije je strokovno združenje, ki je nastalo leta 1996 in povezuje lektorje ter posameznike, ki se strokovno ukvarjajo s slovenskim jezikom. Društvo se povezuje s sorodnimi institucijami ter društvi, prizadevajo pa si tudi za ureditev položaja lektorja in licenciranje lektorskega poklica. Klik na daljši prispevek o LdS.

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS)

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je nastalo leta 1972. Glavne naloge združenja so jamčenje za visoko strokovnost in kakovost storitev svojih članov ter skrb za ugled in promocijo poklica konferenčnega tolmača. Prizadeva si tudi za uveljavljanje poklica konferenčnega tolmača ter standardov, načel in pogojev dela. Klik na daljši prispevek o ZKTS.

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije (SCIT)

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT je nastalo leta 2012. Združenje se zavzema tudi za vseživljenjsko izobraževanje svojih članov, zato zanje organizira številne seminarje, konference, predavanja in druge dogodke. Osnovno načelo združenja je »Audiatur et altera pars« oziroma »Da se sliši tudi druga stran«. Klik na daljši prispevek o združenju SCIT.

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (ZTSZJ)

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je organizacija, ki z namenom uresničevanja pravice gluhih in gluhoslepih oseb do uporabe znakovnega jezika, povezovanja poklicne skupine in strokovnega izpopolnjevanja združuje tolmače in tolmačice slovenskega znakovnega jezika ter druge področne strokovnjake. Klik na daljši prispevek o ZTSZJ.