V kabini, pri večerji in na polju – konferenčnega tolmača potrebujejo povsod

Tolmači imajo pomembno vlogo, saj povezujejo več kultur. Tiste, ki svoje delo opravljajo na mednarodnih projektih in pri sklepanju mednarodnih poslov, imenujemo konferenčni tolmači. Konferenčno tolmačenje se lahko izvaja tako v uradnih okoliščinah, na primer na mednarodnih konferencah in srečanjih na najvišji ravni, kot v neuradnih okoliščinah, kot so javni dogodki ali poslovna srečanja.

Začetki sodobnega konferenčnega tolmačenja segajo v čas takoj po koncu druge svetovne vojne, najbolj pa so se razvili s širjenjem mednarodnih organizacij in povezovanja. Zato tudi ni presenetljivo, da je v organizacijah Evropske unije, ki ima 24 uradnih jezikov, več konferenčnih tolmačev kot kjerkoli drugje na svetu.

V konferenčnem okolju poznamo dva osnovna načina tolmačenja, simultano in konsekutivno,  v posebnih okoliščinah se uporabljata še šepetano tolmačenje in tolmačenje prek veznega jezika.

Pri konsekutivnem tolmačenju je tolmač v prostoru skupaj z drugimi udeleženci. Najprej posluša govorca, si dela posebne zapiske in nato pretolmači njegovo sporočilo. Konsekutivna tehnika se običajno uporablja ob slavnostnih nagovorih, krajših protokolarnih obiskih in v situacijah z maloštevilnimi udeleženci.

Pri simultanem tolmačenju je tolmač v zvočno izolirani kabini, kjer lahko praviloma gleda govorca in dvorano. Po slušalkah posluša govor v enem od svojih delovnih jezikov in ga z manjšim zamikom približno 10 sekund tolmači v mikrofon v svoj aktivni jezik, ki ga nato  poslušalci v dvorani slišijo v slušalkah. Za simultano tolmačenje je treba zagotoviti ustrezno opremo  (kabine, slušalke, sistem za prenos zvoka ipd.) in poskrbeti za dovolj številčne ekipe tolmačev.

Poznamo še šepetano tolmačenje, ki je podobno simultanemu, a poteka brez opreme in je primerno za enega do največ dva poslušalca. Da ne moti ostalih udeležencev, tolmač govori tišje in je tik ob poslušalcu. Za tolmačenje daljših dogodkov ali če dogodki potekajo v glasnejših prostorih (npr. tovarnah), se lahko v ta namen uporabi tudi prenosni sistem za tolmačenje (oprema za turistične vodiče), ki poslušalcem olajša poslušanje.

Konferenčni tolmač mora obvladati vrsto veščin z raznih področij človekovega znanja in védenja; vešč mora biti tako v znanju o politiki, diplomaciji in kulturi kot tudi o tehnologiji in tistih področjih, o katerih tolmači največkrat. Seveda mora biti vsesplošno razgledan in na tekočem z aktualnim dogajanjem po svetu.

Najpomembnejše pa je, da je  dober in spreten retorik, saj je njegova glavna naloga, da sporočilo prenese v celoti na enako visoki formalni in vsebinski ravni, kot je bil izvirni govor z vsemi pomenskimi in čustvenimi odtenki. Tolmač mora v poslušalcu izvabiti enak občutek, kakor ga je izrazil govorec v svojem jeziku.

 

Tolmači delajo z vsaj  dvema jezikoma, večinoma pa s tremi ali več. Praviloma tolmačijo neposredno iz tujega jezika v svoj materni jezik. Če ni mogoče zagotoviti ustreznih tolmaških ekip, ki bi pokrivale vse jezikovne kombinacije, tolmačenje poteka prek veznega jezika, na primer iz estonščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino.

Simultano tolmačenje od tolmača zahteva, da ves čas pozorno posluša govorca, analizira in razume besedilo, uporablja kratkoročni spomin in nato posreduje izvirni govor v ciljni jezik. To je za tolmača zelo naporno, zato v kabini ni nikoli sam, ampak se s kolegom ali kolegi izmenjujejo na od 20 do 30 minut.

Sicer pa je delo konferenčnega tolmača zelo raznoliko. Že res, da včasih ves dan sedi v tolmaški kabini in se drugič elegantno oblečen rokuje s pomembnimi možmi na uradnih dogodkih, a včasih je njegovo delo povsem drugačno. Če morajo pristojni organi izvesti kmetijsko inšpekcijo ali pa odmeriti neko zemljišče, ob sebi potrebujejo tudi konferenčnega tolmača. Takrat obuje gumijaste škornje, si nadene vetrovko in se s pisalom in beležko odpravi na njivo ali v hlev. Tudi to je del njegovega poklica!

 

Ali ste vedeli …?

–  Tolmač govori v prvi osebi ednine in v spolu govorca, ki ga tolmači. Tako se v govorca vživi, da bi bilo preneseno sporočilo karseda podobno izvirnemu.

Poglej komentarje (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Izdelava spletne strani: Marko Gustinčič, Nino Šuligoj

© 2021 Vse pravice pridržane

 

Na začetek