DZTPS – hiša, ki stoji že 60 let

Predstavljam si hišo, ki stoji že 60 let. Pomislim na ljudi, ki so jo zgradili. Kakšni so bili takratni časi? Verjetno precej drugačni kot današnji. Na začetku so postavili manjšo zgradbo, ki so jo z leti dograjevali, dodajali prizidke in izboljševali življenjske pogoje – ogrevanje, boljša okna, pomivalni stroj … Prav tako je pred točno 60 leti nastalo Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS), na začetku še pod imenom Društvo strokovnih prevajalcev Slovenije.

Ustanovitelji so želeli zadovoljiti specifične potrebe strokovnih prevajalcev, ki se razlikujejo od na primer književnih prevajalcev. In tako se je začelo. Društvo je začelo izdajati glasilo Mostovi, kjer so člani prispevali in objavljali svoje ugotovitve ob prevajanju in prevajalskem delu. Nastali so jezikovni krožki, kjer so stanovski kolegi združili prijetno s koristnim in so ob druženju poskrbeli še za strokovno izpopolnjevanje.

Nekaj let kasneje so v društvu odgovorili na takratne potrebe trga in so svojim članom omogočali izdajanje računov prek društva. Poleg tega so se mnogi naročniki obrnili na društvo, kadar so potrebovali prevod, to pa je nato delo ponudilo tistim prevajalcem, ki so bili usposobljeni za prevajanje besedil s tistega področja.

Skrb za člane je glavno poslanstvo društva ves čas njegovega delovanja. Tako je prisluhnilo potrebam članov in začelo dolgoletno tradicijo strokovnih seminarjev, ki se jih je nabralo že skoraj 200.

Pionirska generacija se je utrudila, pa so prišli novi, zagnani posamezniki, ki so prenovili to »hišo«. Postavili so spletno stran, računalniško opismenjevali člane in si zadali najtežjo nalogo doslej: boj za priznanje statusa (strokovnih) prevajalcev, ki se nadaljuje še danes. Povezali so se z drugimi društvi v jezikovnih poklicih, da se ne bori le ena hiša, temveč vsa vas!

Hiša torej stoji. Ima dobre temelje. Zdaj pa se vanjo naseljujemo novi, zavzeti člani, ki gradimo na znanju, modrosti in izkušnjah preteklosti, da še naprej osveščamo javnost o pomembnosti svojega poklica. Zagnali smo svoje družbene kanale, študentom prevajalstva predstavljamo, kaj pomeni biti čisto pravi odrasel prevajalec – majhna ribica v širnem morju. Še tesneje sodelujemo z drugimi društvi, saj je le v slogi moč. Pripravljamo spletne vsebine, spremljamo potrebe trga, ščitimo svoje člane in v imenu prevajalcev nastopamo kot eno od krovnih društev.

To je prijetna hiša in ste vedno toplo vabljeni vanjo, kot gostje, še raje pa vas sprejmemo kot polnopravne člane. Vsak lahko prispeva k njenem izboljšanju, poleg tega ta naša hiša nudi zavetje, gotovo pa so tudi ustanovitelji veseli, da živi naprej. Pozdravljamo nove ideje in sodelovanje. Ob tem okroglem rojstnem dnevu smo posneli podkast, ki mu lahko prisluhnete na tej povezavi.

Vse najboljše za 60 let, Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev, in še na naslednjih 60!

Živa Malovrh

Članica DZTPS

Jsmt.si

Poglej komentarje (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Izdelava spletne strani: Marko Gustinčič, Nino Šuligoj

© 2021 Vse pravice pridržane

 

Na začetek