O slovarjih – tistih brez nog

Za prijatelje, tete in bratrance v drugem kolenu smo vsi, ki delamo z jeziki, pišemo, pogosto slovarji na dveh nogah. »Kaj je že tista beseda?« »Kako lahko še rečemo temu, z manj negativne konotacije?« »Lahko angleški ‘address the issue’ prevajam kot nasloviti vprašanje?«

Res je, da znamo jezikovne zagate običajno rešiti v trenutku in stresti odgovor iz rokava, a to večinoma pride s kilometrino. Je pa tudi posledica dejstva, da smo se z mnogimi orehi že večkrat srečali in jih takrat raziskali – v slovarjih.

Danes si težko predstavljamo, da bi slovarje jemali s polic in jih dejansko listali, da bi v njem našli želene geselske članke. Večina slovarskih priročnikov je šla v korak s časom in o nekaterih prosto dostopnih spletnih priročnikih smo že pisali. Da so slovaropisci in raziskovalci jezika tudi v času korona krize še kako aktualni in aktivni, pa dokazuje letošnja obeležitev mednarodnega dneva slovarjev, ki ga praznujemo 16. oktobra.

Sekcija za leksiko Zveze društev Slavistično društvo Slovenije je pripravila bogat dvodnevni program, ki ga boste lahko spremljali iz epidemiološko varnega udobja virtualnih kanalov. Posebej želijo izpostaviti pomen slovarjev v izobraževalnem procesu in opozoriti, da letos mineva že 50 let od izdaje prve knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Okrogla miza o slovarjih

V četrtek, 15. oktobra 2020, boste tako lahko poslušali okroglo mizo z naslovom Slovarji v izobraževalnem procesu, ki jo bo vodil Boris Kern iz ZRC SAZU. Sledili bosta predstavitvi dveh projektov: orodja Franček (Kozma Ahačič), ki uvaja učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki, in novega interaktivnega učnega okolja Slovenščina na dlani (Natalija Ulčnik), ki je namenjeno obogatitvi jezikovnega pouka slovenščine.

Strokovna predavanja o slovarjih in še čem

V petek, 16. oktobra 2020, bodo sledila predavanja različnih raziskovalcev in slovaropiscev. Marko Snoj se bo posvetil slovenskim besedam – poznamo čisto vse? Mateja Jemec Tomazin in Miro Romih bosta predstavila novi terminološki portal. Ta želi na enem mestu povezati in vzpostaviti urejene in standardizirane terminološke baze ter ponuditi tudi terminološko svetovanje.

Hana Mžourková s češke Akademije znanosti bo predavala o dolgi tradiciji in podatkovnih bazah jezikovne svetovalnice njihovega Inštituta za češki jezik. O ustaljenih večbesednih jezikovnih enotah, ki imajo lahko prenesen ali celo ekspresivni pomen, in o tem, kako jih umestiti v temeljni razlagalni slovar, bo govorila Nataša Jakop.

Kup večjezičnih slovarjev

Špela Arhar Holdt se bo sprehodila skozi evolucijo korpusov v slovenskem prostoru. Ustavila se bo še zlasti v zadnjem, živahnem obdobju digitalnih pristopov k gradnji korpusov, ki vključujejo tudi sodelovanje javnosti. Predavanja bo sklenila Adriana Mezeg, ki bo primerjala praktično uporabnost dvojezičnega slovarja in korpusa pri prevajanju. Izvedbo praznovanja v takšni obliki sta podprla ZRC SAZU in Vodnikova domačija.

 

So navedene teme za vas španska vas? Se vam še sanja ne, zakaj »piece of cake« v slovenščino ne prevajamo vedno kot kos torte? Zakaj lahko vprašanje naslovimo zgolj NA nekoga in ne kar tako na splošno? Potem medjezikovne zagate raje prepustite strokovnjakom, prevajalcem, in poskrbite, da vaša besedila pred objavo pregledajo usposobljeni lektorji.

Prav vsi, še posebej slovarji na dveh nogah, pa ste prisrčno vabljeni k spremljanju okrogle mize in predstavitev ob mednarodnem dnevu slovarjev (povezava, id. št. 831 1420 6412, geslo: 776199). In seveda k redni in dosledni rabi priročnikov, ki so nam na voljo.

Ne pozabite, da lahko Sekcijo za leksiko Zveze društev Slavistično društvo Slovenije najdete tudi na Facebooku.

Poglej komentar (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Izdelava spletne strani: Marko Gustinčič, Nino Šuligoj

© 2021 Vse pravice pridržane

 

Na začetek