Lektorsko društvo Slovenije

Lektorsko društvo Slovenije je prostovoljno združenje lektorjev z ustrezno strokovno izobrazbo in posameznikov, ki se strokovno ukvarjajo s slovenskim jezikom. V njegovih krogih pa se združujejo tudi študenti slovenistike oziroma jezikoslovne smeri, ki jim je redigiranje besedil v strokovni užitek.

Društvo je nastalo leta 1996, ko se je skupina petnajstih lektorjev odločila stopiti skupaj, saj se je število bolj in manj usposobljenih jezikovnih urednikov besedil močno povečalo. Tako je z željo po lažjem delu in kvalitetni ponudbi nastalo Lektorsko društvo Slovenije.

V društvu se zavzemajo za nenehno izobraževanje svojih članov, zato organizirajo predavanja, kjer je poudarek na strokovnem delu jezika, v ospredje pa poleg krepitve jezikovne zavesti in kulture postavljajo še sodelovanje s slovenskimi jezikoslovci iz akademskih in raziskovalnih ustanov. V svojih krogih gostujejo strokovnjake z različnih področij, izvajajo strokovne delavnice (ne samo lektorskih), ki so povezane z lektorjevim strokovnim delom, srečujejo pa se tudi na jezikovnih pogovorih, kjer razrešujejo jezikovne zagate, debatirajo o novostih in izmenjujejo izkušnje. Članstvo ponuja tudi sodelovanje v spletnem forumu, kjer se, po naslovih sodeč, dotikajo vseh jezikoslovnih področij in tem, povezanih z delom lektorja.

20-letnica Lektorskega društva Slovenije
Lektorsko društvo Slovenije ob 20-letnici oktobra 2016

Z željo po uspešnem delu člani društva tesno sodelujejo z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša, s slovenistiko ljubljanske in mariborske filozofske fakultete v Ljubljani, Fakulteto za družbene vede v Ljubljani ter z društvi pisateljev, slavistov in prevajalcev. Svoja razmišljanja, mnenja in stališča na različnih predavanjih in posvetih delijo tudi s širšo javnostjo, nekaj napotkov in koristnih člankov pa lahko zasledimo tudi v njihovih spletnih rubrikah Mnenja in mediji ter Lektorski razgledi.

Zaradi poplave samooklicanih lektorjev, ki znižujejo kakovost ponudbe na trgu in vrednost dejavnosti tistih, ki so se za to delo usposobili, so društvene dejavnosti v zadnjem letu usmerjene v oblikovanje standardov lektoriranja. Zavedajo se, da bodo tako lahko uspešnejši pri prizadevanju za ureditev položaja lektorja in kakovostno opravljanje lektorskega poklica, kar navsezadnje pričakujemo avtorji besedil in naročniki lektoriranja.

 

Njihova spletna stran je tukaj, najdete jih tudi na Facebooku

2 komentarja

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Izdelava spletne strani: Marko Gustinčič, Nino Šuligoj

© 2021 Vse pravice pridržane

 

Na začetek