Dejavnosti in izzivi DPTS v zadnjem času

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (DPTS) je poklicna strokovna organizacija prevajalcev in tolmačev, ki zastopa interese svojih članov. Ti so večinoma poklicni prevajalci in tolmači, ki bodisi delajo v svobodnem poklicu kot samostojni podjetniki ali samozaposleni v kulturi, registrirani za dejavnost prevajanje in tolmačenje, bodisi so zaposleni v državnih organih, gospodarstvu, javnih zavodih ali ustanovah EU. Ker ima dve tretjini članov status sodnega tolmača, je društvo ustanovilo Sekcijo sodnih tolmačev.

Morda najbolj prepoznaven program DPTS je program vseživljenjskega izobraževanja. Na leto organizirajo okoli 10 seminarjev, ki jih obišče od 250 do 300 udeležencev. Organizirajo tri vrste seminarjev – jezikovne seminarje, strokovne seminarje in seminarje o tehnikah tolmačenja.

Veliko časa posvečajo zastopanju članov, v zadnjih nekaj letih zlasti na dveh področjih, v pogajanjih z Ministrstvom za pravosodje (MP) pri pripravi nove zakonodaje na področju sodnega tolmačenja (zakon in pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih) in na posvetih z Ministrstvom za javno upravo (MJU) o pripravi Smernic za javno naročanje storitev prevajanja, tolmačenja in lektoriranja. V skladu z novo zakonodajo je na MP začel delovati Strokovni svet, ki je ustanovil več stalnih delovnih skupin za posamezna področja, med njimi za sodno tolmačenje. DPTS je aktivno tako v Strokovnem svetu kot v delovni skupini.

Društvo je na mednarodni ravni dejavno v združenju EULITA, kjer so edini polnopravni član iz Slovenije, poleg nas pa je iz Slovenije pridruženi član tudi Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V EULITI si s kolegi iz drugih držav EU skrbijo za izmenjavo mnenj o aktualnih temah, predvsem o izvajanju Direktive 2010/64/EU in o standardih. Leta 2019 se je Izvršni odbor društva odločil predlagati Slovenskemu inštitutu za standardizacijo, da se ISO standard 20228 o pravnem tolmačenju prevede v slovenščino, uradno objavi in s tem postane slovenski standard. Standard je bil objavljen 1. 1. 2020 v upanju, da bo pripomogel k dvigu kakovosti tolmačenja v slovenskih pravnih okoljih ter pomagal tolmačem pri njihovem delu.

DPTS ni uspešno na vseh področjih. V letu 2019 sta glavno težavo na področju prevajanja in tolmačenja v Sloveniji predstavljata javna razpisa Generalnega sekretariata vlade (GSV) za Storitve prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo ter Storitve konferenčnega tolmačenja. V zvezi s tem so predsedniku vlade RS napisali poziv, v katerem so ga opozorili, da GSV z vključevanjem sodnega tolmačenja v prevajalski razpis ne ravna v skladu s pravom, da ta razpis diskriminira samostojne prevajalce in sistemsko spodbuja prekarnost. Razpis za konferenčno tolmačenje drastično znižuje standarde, saj za tolmačenja, krajša od dveh ur, predvideva le 25 odstotkov ponudbene cene za cel dan, uvaja kategorijo za tolmačenje od 3–5 ur, za katero tolmač prejme le 70 odstotkov celodnevnega plačila, podaljšuje delovni dan konferenčnega tolmača s 7 na 8 ur, ne predvideva odmorov itd. Rezultati obeh razpisov so bili objavljeni decembra 2019, predlogi DPTS pa niso bili upoštevani.

V času epidemije koronavirusa DPTS svetuje članom, kako zaprositi za državno pomoč, nudijo pa jim tudi več informacij o tolmačenju na daljavo. Žal so morali do nadaljnjega odpovedati vse seminarje.

Poglej komentarje (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 

Izdelava spletne strani: Marko Gustinčič, Nino Šuligoj

© 2021 Vse pravice pridržane

 

Na začetek